Overzicht analyse

De analyse bestaat uit drie delen; persoonlijke analyse, netwerkanalyse en herstelplan.

Bij persoonlijke analyse ga jezelf je positieve en negatieve eigenschappen naast elkaar zetten.

Die eigenschappen, die een rol spelen bij de psychose ga je omcirkelen.

 

Netwerkanalyse:  Je tekent drie cirkels; een kleine cirkel, daarrond een grotere en tenslotte nog een grotere.  In de kleinste cirkel zet je je gezinsleden, in de tweede cirkel de vrienden, je hobby's, vereningingen.   In de laatste cirkel de maatschappij o.a, bakker, gemeentehuis, bank enz....

Als je nu merkt dat je netwerk vrij klein is kan je in het herstelplan zetten dat je op zoek gaat naar nieuwe ervaringen om je netwerk groter te maken (bv een nieuwe hobby zoeken)

Bij de netwerkanalyse kun je bijvoorbeeld gaan kijken of er mensen zijn die bij jou negatieve energie oproepen.  Je kunt dan bijvoorbeeld besluiten om deze minder te ontmoeten.

Een andere mogelijkheid is om na te gaan of je bij jezelf iets aan dit gevoelen kunt veranderen(je kunt je bijvoorbeeld teveel focussen op een negatieve karaktertrek van deze persoon).

Stel dat je een hobby hebt die heel veel negatieve energie oproept kan je je afvragen of je dit nog wilt doen.

 

Nog even de partnerrelatie onder de loep nemen.  De eerste maanden zul je merken dat je partner vaak een verzorgende functie wil opnemen, hij neemt toch nog wel genoeg medicatie, hij slaapt toch wel voldoende, nu zondert hij zich toch wat veel af... Dit komt deels uit angst dat je terug zou vervallen.  Ook is het wat zoeken om elkaar terug te vinden, je bent tenslotte een aantal maanden uit huis geweest tijdens de opname.

 

Bij het herstelplan is het de bedoeling om voor jezelf kleine stappen te zetten, die je zelfvertrouwen kunnen verhogen.  (bij mij was dit starten met deze website.) Maak in het begin realistische doelen en beloon jezelf ook.

Je zult in het begin ook merken dat je concentratieverlies hebt, snel moe bent, soms hoofdpijn hebt als je je te fel concentreert.  Dit is normaal, een psychose vraagt toch een herstel van een zestal maanden.